Варшава В. Киок

Browar Maciej Krysiński, róg Żelazna 59/61,Grzybowska 45A 18??-18??
Browar Józef Brzeziński 18??-18??
Browar Barbara i Franciszek Wołowski 18??-186?
Browar Franciszek Roehr 186?-1870
Browar A.Lidke i Wł.Kijok 1870-1876
Browar Wł.Kijok i S-ka 1876-1887
Browar Tow.Akc.W.Kijok i S-ka (W.Kijok & Co) 1887-1907
Tow.Browarów Parowych "Haberbusch i Schiele" 1907-1915
Наверх